Kalendarz na 2013

 

 

 
XI WEEKEND Z DRAGONEM 2012

 
C e n t r u m  P r o m o c j i  S p o r t u  i  R e k r e a c j i
„ D R A G O N ”
 
Zaprasza na
 
XI W E E K E N D Z  D R A G O N E M’ 2 0 1 2
 
w  P r o g r a m i e :
 
 
 

PIĄTEK 25 maja 2012r.

 

 
OTWARTY TRENING KARATE COMBAT
1700-19.00 - Sala treningowa CPSiR DRAGON ul. Mickiewicza 19
 
 

SOBOTA 26 maja 2012r.

 

 
OTWARTE ZAJĘCIA SAMOOBRONY DLA PAŃ W RAMACH SYSTEMU OBROŃ SIĘ SAMA
1000-1300 - Sali treningowa CPSiR „DRAGON”
 przy ul. Mickiewicza 19
 
OTWARTY TRENING KARATE COMBAT
1600-1800 - Sali treningowa CPSiR „DRAGON”
 przy ul. Mickiewicza 19
 
 

NIEDZIELA 27 maja 2012r.

 

 
T U R N I E J K A R A T E S H O T O K A N
 N S K F
  XI T U R N I E J M O C A R Z Y
II T U R N I E J K A R A T E COMBAT W KUMITE COMBAT
 
 

27 MAJA 2012r. od godz. 1000

 

Zawody odbędą się w Hali Gimnazjum przy ul. Polnej 36
 w Poddębicach
 

Eliminacje            : 1000-1300          Finały     : 1400-1600

 

Do pobrania:

Regulamin Turnieju Karat NSKFWEEKEND z DRAGONEM 2012

karty zgloszen Mistrzostwa Turniej Karate -Weekend z DRAGONEM 2012

Wielkości obciążeń dla MOCARZY