Kalendarz na 2013

 

 

 
X Weekend z Dragonem 2011

 

C e n t r u m  P r o m o c j i  S p o r t u  i  R e k r e a c j i
„ D R A G O N ”
 
Zaprasza na
 
X W E E K E N D Z  D R A G O N E M’ 2 0 1 1
 
w  P r o g r a m i e :
 
OTWARTE ZAJĘCIA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH„KARATE W SAMOOBRONIE”
oraz TRENING W SIŁOWNI
 
10 czerwca 2011r. w godzinach 1730-1900
Trening odbędzie się na Sali treningowej CPSiR „DRAGON”
 przy ul. Mickiewicza 19
 
T U R N I E J K A R A T E S H O T O K A N
 N S K Fi  X T U R N I E J M O C A R Z Y
 
11 czerwca 2011r. od godz. 1000
Zawody odbędą się w Sali Szkoły Podstawowej
 im. Lotników Polskich
 w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 13/15
Eliminacje            : 1000-1300          Finały     : 1400-1600
 
I N T E G R A C Y J N Y T U R N I E J P I Ł K I N O Ż N E J
 
12 czerwca 2011r. od godz. 900
Boisko przy Liceum Ogólnokształcącym
w Poddębicach ul. Mickiewicza 13/15 od godziny 900
 
 

Weekend zacznie się w piątek 10.06.2011r. otwartymi zajęciami "KARATE W SAMOOBRONIE". Sobota 11.06.2011r. to "Turniej Karate Shotokan NSKF" i TURNIEJ MOCARZY. Turniej rozegrany zostanie w 2 kategoriach: OPEN i Dla Członków NSKF.


W niedzielę 12.06. odbędzie się Integracyjny Turniej Piłki Nożnej. Turniej odbędzie się na Orliku w Poddębicach i rozegrany zostanie w 2 kategoriach: Pierwsza to kategoria dla dzieci do 13 roku życia włącznie. Druga kategoria to Turniej dla dorosłych. W obydwu turniejach będą nagrody-puchary i medale. Atrakcją będzie niespodzianka:)

 


 

 
CENTRUM PROMOCJI SPORTU I REKREACJI           „DRAGON” w PODDĘBICACH
 
     TURNIEJ KARATE SHOTOKAN NSKF
     PODDĘBICE, dn. 11.06.2011r.
 
  1. Organizator:
Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”
ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice
Tel. 0-513 089 657
e-mail:maciej.grubski@karatenskf.pl
 
  1. Termin:
11.06.2011r. (sobota)
 
  1. Miejsce:
Sala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15
 
  1. Program:
11.06.2011r. (sobota)
1000-1300          Eliminacje
1400-1600          Finały
 Biuro zawodów czynne w dniu 11 czerwca 2011r. od godz.800
 Hala Sportowa Gimnazjum  w Poddębicach, ul. Polna 13/15
 
  1. Warunki startu dla zawodników:
 
a)      aktualne badania lekarskie (oświadczenie pisemne klubu)
b)      ubezpieczenie NNW podczas zawodów karate (zaświadczenie pisemne klubu)
c)      pisemna zgoda na start w zawodach nieletnich
d)      wniesienie opłaty startowej
 
  1. Opłata startowa:                    20,00zł.
(dotyczy startu w każdej z  konkurencji)
           
  1. Warunki startu dla klubów:
a)      Pisemne zgłoszenie zawodników w nieprzekraczalnym terminie do dnia
03  czerwca  2011r. (Zgłoszenia można przesyłać faxem na numer
0-63 288 91 26, pocztą (musi dojść do 03.06.2011r.) lub e-mailem, na adres organizatora
b)      Zgłoszenie zawodników tylko na oryginalnych kartach zgłoszeń!!!
c)      Okazanie przed startem oświadczenia o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW (oświadczenia zawarte są w karcie zgłoszeń.)
d)      Pisemna zgoda prawnych opiekunów na start wszystkich nieletnich zawodników
e)      Wniesienie opłaty startowej przez kierownika ekipy w dniu zawodów do godz. 9:00 w biurze zawodów
  1. Nagrody:       
Dla zwycięzców turnieju przewidziane są medale /m-ca 1,2,3/
 
U w a g a      !
Za uczestników zawodów w czasie pobytu w Poddębicach odpowiedzialni będą instruktorzy i opiekunowie klubowi.
 
 
 
 
 
 
KONKURENCJE i KATEGORIE WIEKOWE
w KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH
 
Grupa A : 9 lat i młodsi ( ur. w 2002r. i później)
 
Kata indywidualne dziewcząt i chłopców
Bez podziału na stopnie. Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.
           
            Grupa B: 10-12 lat (ur.1999-2001r.) stopień zaawansowania do 6 kyu
 
            kata indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.
            kumie indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite według wymagań ZS KS NSKF Polska na stopień 7 kyu
 
            Grupa C: 10-12 lat (ur.1999-2001r.) stopień zaawansowania od 5 kyu
 
            kata indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-5, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.
            kumie indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite według wymagań ZS KS NSKF Polska na stopień 6 kyu
 
            Grupa D: 13-14 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu
 
            kata indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.
            kumie indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite według wymagań ZS KS NSKF Polska na stopień 7 kyu
           
            Grupa E: 13-14 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu
 
            kata indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-5, ocena systemem chorągiewkowym.
            kumie indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
            Eliminacje, półfinały i finały Jiyu Ippon Kumite:
           
Ataki:                                                             
Kizami-Zuki-Jodan
Gyaku-Zuki-Jodan
Gyaku-Zuki-Chudan
Mae-Geri-Chudan
Mawashi-Geri-Jodan
Ushiro-Geri-Chudan
 
Obrona:
            W obronie zastosować timing z grupy OJI–WAZA : SEN lub GONO-SEN
 
            Grupa F:15-17 lat (ur.1994-1996r.) stopień zaawansowania do 6 kyu
           
            kata indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.
            kumie indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite według wymagań ZS KS NSKF Polska na stopień 7 kyu
 
            Grupa G: 15-17 lat (ur. 1994 - 1996r.) stopień zaawansowania od 5 kyu
           
            kata indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje i półfinały kata Heian 1-5, ocena systemem chorągiewkowym.
Finały dowolne kata z listy Karate Shotokan NSKF, ocena systemem punktowym.
            kumie indywidualne
            - dziewczęta
            - chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały Jiyu Ippon Kumite :
Ataki:                                                             
Kizami-Zuki-Jodan
Gyaku-Zuki-Jodan
Gyaku-Zuki-Chudan
Mae-Geri-Chudan
Mawashi-Geri-Jodan
Ushiro-Geri-Chudan
Obrona:
W obronie zastosować timing z grupy OJI–WAZA : SEN lub GONO-SEN
 
            Grupa H: 18 lat i starsi (ur.1993r. i wcześniej) stopień zaawansowania do 6 kyu
 
            kata indywidualne
            - kobiet
            - mężczyzn
Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.
            kumie indywidualne
            - kobiet
            - mężczyzn      
Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite według wymagań ZS KS NSKF Polska na stopień 7 kyu  
 
            Grupa I: 18 lat i starsi (ur.1993r. i wcześniej) stopień zaawansowania 5-4 kyu
 
            kata indywidualne
            - kobiet
            - mężczyzn
Eliminacje, półfinały i finały dowolne kata z listy Karate Shotokan NSKF ocena systemem chorągiewkowym
 
            kumie indywidualne
            - kobiet
            - mężczyzn
Eliminacje, półfinały i finały Jiyu Ippon Kumite :
Ataki:                                                             
Kizami-Zuki-Jodan
Gyaku-Zuki-Jodan
Gyaku-Zuki-Chudan
Mae-Geri-Chudan
Mawashi-Geri-Jodan
Ushiro-Geri-Chudan
Obrona:
W obronie zastosować timing z grupy OJI–WAZA : SEN lub GONO-SEN
 
            Grupa J: 18 lat i starsi (ur.1993r. i wcześniej) stopień zaawansowania 3 kyu + Dan
 
            kata indywidualne
            - kobiet
            - mężczyzn
Eliminacje, półfinały i finały dowolne kata z listy Karate Shotokan NSKF ocena systemem punktowym
            kumie indywidualne
            - kobiet
            - mężczyzn
Eliminacje, półfinał i finał Shonu Ippon wg przepisów NSKF
 
UWAGA!
I. W przypadku zgłoszenia się małej liczby zawodników w poszczególnych grupach wiekowych organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich grup lub połączenia grupy dziewcząt i chłopców w młodszych grupach wiekowych.
II. Za uczestników turnieju oraz ewentualne szkody poczynione przez nich podczas pobytu w Poddębicach, odpowiadają wyłącznie kierownicy ekip, instruktorzy, opiekunowie oraz ich klub. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
III. Kwestie sporne dotyczące regulaminu turnieju rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem Turnieju.
IV. Wszyscy zawodnicy startujący w konkurencjach: Jiju-ippon-kumite oraz Jiyu-kumite zobowiązani są posiadać ochraniacz na zęby /tzw. szczękę/. Dopuszczalne są także ochraniacze krocza dla mężczyzn oraz zalecane są ochraniacze na piersi dla kobiet. 
           
 

 
 
WEEKEND Z DRAGONEM ‘2011
 
X T U R N I E J  M O C A R Z Y
 
REGULAMIN ZAWODÓW
 
Zawodnicy biorący udział w Turnieju Mocarzy startują w trzech konkurencjach z podziałem na dwie kategorie: KARATEKÓW i OPEN.
 
1.   Wyciskanie sztangi w leżeniu na plecach na ławeczce prostej
– obciążenie – 50% wagi ciała
 
2.   Wyciskanie sztangielki z podłogi naprzemianręcznie
– obciążenie – 30% wagi ciała
 
3.   Przysiady ze sztangą trzymaną na barkach
– obciążenie 50% wagi ciała
 
Czas wykonania ćwiczenia – 90 sek.
Suma uzyskanych wyników we wszystkich próbach daje ostateczny wynik uzyskany przez zawodnika.
 
Eliminacje - Dwie konkurencje: Wyciskanie sztangielki z podłogi i przysiady ze sztangą odbędą się podczas eliminacji TURNIEJU KARATE SHOTOKAN NSKF
11 czerwca 2011r. o godz. 1000
 
Finał         - Jedna konkurencja: Wyciskanie sztangi na ławeczce prostej w leżeniu na plecach odbędzie się podczas finałów TURNIEJU KARATE SHOTOKAN NSKF
11 czerwca 2011r. o godz. 1400
 
Nagrody: Puchary
 
UWAGA! BRAK OPŁATY WPISOWEJ!
 
 
 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin Turnieju Karat NSKFWEEKEND z DRAGONEM 2011:

 

X TURNIEJ MOCARZY REGULAMIN ZAWODÓW:

 

TURNIEJ KARATE SHOTOKAN NSKF 11.06.2011r. Poddębice - KARTA ZGŁOSZENIA: