Kalendarz na 2013

 

 

 
II OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI w KARATE SHOTOKAN NSKF POLSKA BRODNICA 31.03-01.04.2012r.

 


 

  1. Organizatorzy:

·        ZWIĄZEK  SPORTOWY  KARATE  SHOTOKAN  NSKF  POLSKA

            99-200 Poddębice, ul. Łódzka 27     tel.  513 089 657

·        Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate SHOTOKAN w Brodnicy

            87-300  Brodnica ul. Wyspiańskiego 1/43

            Telefony kontaktowe:

            GORZKI Krzysztof     Prezes  tel.:  668 641 755 e-mail: krzysztof.gorzki@wp.pl  

            BIELICKI Bartłomiej  Trener             tel.: 664 217 326 e-mail: bartlomiej.b@karatenskf.pl

 

  1. Termin:

31.03-01.04.2012 r. (sobota, niedziela).

 

  1. Miejsce:

Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

87-300  Brodnica, ul. Królowej Jadwigi 1.

 

  1. Program:

                                      

            31.03.2012r.    

                                   8.00- 10.00     Konsultacje dla sędziów wytypowanych przez Związek Sportowy                                                      Karate             Shotokan NSKF Polska do Sędziowania - Kata i Kumite     

                                   10.00-15.00     Eliminacje i półfinały grupy A, B, C, D, E, F, G + Team Kata

                                   15.00-16.30     Przerwa obiadowa

                                   16.30-20.00     Eliminacje i półfinały grupy H, I, J, K, L, Ł + Team Kata i Kumite

                                    (lub do zakończenia eliminacji)

 

            01.04.2012r.              

                                     9.00-13.00     Finały gr. A, B, C, D, E, F, G

                                   13.00-14.00    Finał Kata Team w w/w kategoriach wiekowych

                                   14.00-15.00    Przerwa obiadowa

                                   15.00-18.00    Finał gr. H, I, J, K, L, Ł

                                   18.00-19.00    Finały Team Kata i Kumite

 

  Biuro zawodów czynne w dniach:

·        31 marca 2012 r. 7.30-9.40 pokój przy wejściu na halę OSiR Brodnica ul. Królowej Jadwigi 1, będą umieszczone odpowiednie informacje.

 

  1. Warunki startu dla zawodników:

 

a)      Otrzymanie nominacji po eliminacjach regionalnych,

b)      aktualne badania lekarskie (oświadczenie pisemne klubu),

c)      ubezpieczenie NNW podczas zawodów karate (zaświadczenie pisemne klubu),

d)      pisemna zgoda opiekunów prawnych na start w zawodach nieletnich (oświadczenie pisemne klubu),

e)      wniesienie opłaty startowej – do dnia 29 marca 2012 roku do godz. 13.00 należy dokonać wpłaty za udział poszczególnych klubów w II Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Shotokan NSKF Polska w Brodnicy na konto klubowe:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 85 9484 1150 2200 0012 6191 0001 z dopiskiem „opłata startowa klubu …… za udział w II Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Shotokan   

NSKF             Polska w Brodnicy”.

 

UWAGA !!!

Dokument wpłaty za udział w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Shotokan NSKF Polska wraz z listą zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach należy przesłać do biura zawodów w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 30 MARCA 2011 roku do godz. 15.00 tylko w formie elektronicznej (należy umieścić informację dotyczącą osoby odpowiedzialnej za prawidłowość sporządzonej dokumentacji aby w przypadku wystąpienia wątpliwości można było się kontaktować telefonicznie). W/w dokumenty proszę przesłać na adres biuro@cdmedia.pl

 

  1. Opłata startowa:                  

W konkurencjach indywidualnych 30,00 złotych za start w jednej konkurencji (Kata lub Kumite) oraz 50.00zł. za start w obydwu konkurencjach (Kata i Kumite)

W przypadku konkurencji zespołowych tj. Kata Drużynowe, Kumite Drużynowe opłata startowa każdej z drużyn wynosi 50,00złotych

 

UWAGA !!!

W następujących konkurencjach drużynowych dopuszcza się udział następującej ilości zawodników:

KUMITE DRUŻYNOWE – zespoły trzyosobowe + jeden rezerwowy, Nie ma limitu drużyn jakie mogą wystawić poszczególne kluby.

KATA DRUŻYNOWE – zespoły trzyosobowe, mogą być grupy mieszane rocznikowo, tzn. w zespole, jeden z zawodników może być z młodszego rocznika. Nie ma limitu drużyn jakie mogą wystawić poszczególne kluby.

 

  1. Warunki startu dla klubów:

 

a)      Pisemne zgłoszenie zakwalifikowanych zawodników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2012 r. do godz. 20.00 (Zgłoszenia można przesyłać tylko drogą elektroniczną na e-mail, opłata pobierana jest za osoby zgłoszone do zawodów a nie za osoby, które rzeczywiście przyjadą (w przepadku zgłoszenia zawodnika, opłata startowa nie będzie zwracana)

b)      Potwierdzenie zgłoszenia zawodników w dniu zawodów na oryginalnych i podpisanych kartach zgłoszeń, do biura organizatora zawodów dostarcza tylko kierownik ekipy (zgłoszenia dostarczane przez zawodników, nie będą przyjmowane).

c)      Kierownicy poszczególnych ekip startujących w II Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Shotokan NSKF Polska odpowiedzialni są za dopuszczenie do startu TYLKO zawodników posiadających aktualne badania lekarskie. Na karcie zgłoszeniowej klubu kierownicy poszczególnych ekip potwierdzają własnoręcznym podpisem oraz pieczątką klubu że zawodnicy posiadają ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW,

d)      Pisemną zgodę prawnych opiekunów na start wszystkich nieletnich zawodników należy dostarczyć za pośrednictwem kierownika ekipy do biura zawodów w czasie dostarczenia oryginalnych dokumentów z klubów startujących w zawodach.

e)      Wniesienie opłaty startowej poszczególnych ekip do dnia 29 marca 2012 roku do godz. 13.00, zeskanowany dowód wpłaty przesłany drogą elektroniczną wraz z listami osób uczestniczących w zawodach do dnia 30 marca 2012 roku do godz. 15.00.

 

 

Uwaga !!!

            Za uczestników zawodów w czasie udziału w II Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Shotokan NSKF Polska i pobytu w Brodnicy odpowiedzialni będą kierownicy poszczególnych Klubów oraz instruktorzy, trenerzy i osoby wyznaczone z poszczególnych Klubów uczestniczących w zawodach.

 

 

                       

  1. Noclegi

Dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia w znajdujących się na terenie miasta Brodnicy hotelach i internatach. Szczegółowe dane znajdują się na stronie internetowej www.karate.cdmedia.pl w zakładce „wiadomości”.

 

 

KONKURENCJE i KATEGORIE WIEKOWE

w KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH

 

 

Grupa A : 6-7 lat i młodsi ( ur. 2005r. i 2006 r.)

 

Kata indywidualne

- dziewcząt

- chłopców

Bez podziału na stopnie szkoleniowe. Eliminacje, półfinały i finały kata Taykyoku 1, Heian 1 dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

 

UWAGA !!!

            Grupa  A jest grupą bez podziału na stopnie zaawansowania.

 

Grupa B : 8-9 lat ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

 

Kata indywidualne

- dziewcząt

- chłopców

Eliminacje, półfinały i finały kata Taykyoku 1, Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

           

            Kumite indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

Grupa C : 8-9 lat ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

 

Kata indywidualne

- dziewcząt

- chłopców

Eliminacje, półfinały i finały kata Taykyoku 1, Heian 1-5, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

           

            Kumite indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

YOKO – GERI – KEKOMI – CHUDAN              SOTO – UKE / KIZAMI - YOKO – EMPI – UCHI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grupy B i C, ze względu na małą ilość startujących.

 

 

            Grupa D: 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Taykyoku 1,  Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

            kumie indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

            Grupa E: 10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-5, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

            kumie indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały JIU IPPON KUMITE

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU-ZUKI

 

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI/

 

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI/

 

YOKO – GERI – KEKOMI – CHUDAN              SOTO – UKE /GYAKU – ZUKI

 

MAWASHI – GERI – JODAN                              UCHI – UKE/KIZAMI – ZUKI / GYAKU –

                                                                                 ZUKI

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grupy D i E, ze względu na małą ilość startujących.

 

            Grupa F: 12-13 lat (ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

            kumie indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

           

            Grupa G: 12-13 lat (ur. ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-5 + Bassai-Dai, ocena systemem chorągiewkowym.

 

            kumie indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały JIU IPPON KUMITE

 

ATAKI  :                 KIZAMI – ZUKI – JODAN

                                  GYAKU – ZUKI – JODAN

                                  GYAKU – ZUKI – CHUDAN

                                  KIZAMI – MAE – GERI – CHUDAN

                                  MAE – GERI – CHUDAN

                                  MAWASHI – GERI – JODAN

 

OBRONY:               zastosować timing AMASHI – WAZA oraz UKE – WAZA

                                  z grupy OJI – WAZA/GONO – SEN

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

           

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grupy F i G, ze względu na małą ilość startujących.

 

            Grupa H: 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-3, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

 

            kumie indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

YOKO – GERI – KEKOMI – CHUDAN              SOTO – UKE GYAKU-ZUKI

MAWASHI – GERI – CHUDAN                          UCHI – UKE/KIZAMI – ZUKI / GYAKU – ZUKI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

           

            Grupa I: 14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-5 + Bassai-Dai, ocena systemem chorągiewkowym.

 

            kumite indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały JIU IPPON KUMITE

 

ATAKI  :                 KIZAMI – ZUKI – JODAN

                                  GYAKU – ZUKI – JODAN

                                  GYAKU – ZUKI – CHUDAN

                                  KIZAMI – MAE – GERI – CHUDAN

                                  MAE – GERI – CHUDAN

                                  MAWASHI – GERI – JODAN

 

OBRONY:               zastosować timing AMASHI – WAZA oraz UKE – WAZA

                                  z grupy OJI – WAZA/GONO – SEN

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

           

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grupy H i I, ze względu na małą ilość startujących.

 

            Grupa J: 16 – 17 lat (ur. 1995 -1996r.) stopień zaawansowania do 5 kyu

 

            kata indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-4, dostosowane do stopnia zawodnika, ocena systemem chorągiewkowym.

 

            kumite indywidualne

            - dziewczęta

            - chłopcy

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

YOKO – GERI – KEKOMI – CHUDAN              SOTO – UKE / GYAKU-ZUKI

MAWASHI – GERI – CHUDAN                          UCHI – UKE/KIZAMI – ZUKI / GYAKU –

                                                                                  ZUKI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

            Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup J, L, ze względu na małą ilość startujących.

 

            Grupa K: 16 – 17 lat (ur. 1995 -1996r.) stopień zaawansowania od 4 kyu

 

            kata indywidualne

            - kobiety

            - mężczyźni

Eliminacje, półfinały i finały kata Tokui Kata z listy kata Karate Shotokan, ocena systemem punktowym.

 

            kumite indywidualne

            - kobiety

            - mężczyźni

Eliminacje, półfinały i finały Shobu Ippon wg przepisów Karate Shotokan NSKF.

 

            Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup K, Ł, ze względu na małą ilość startujących.

 

            Grupa L: 18 i starsi lat (ur. 1994 i starsi.) stopień zaawansowania do 4 kyu

 

            kata indywidualne

            - kobiety

            - mężczyźni

            Eliminacje, półfinały i finały kata Heian 1-5, ocena systemem chorągiewkowym.

 

            kumite indywidualne

            - kobiety

            - mężczyźni

Eliminacje, półfinały i finały Kihon Ippon Kumite

 

ATAKI:                                                                 OBRONA:

OI – ZUKI – JODAN                                             AGE-UKE / GYAKU – ZUKI

OI – ZUKI – CHUDAN                                         SOTO – UKE / GYAKU – ZUKI

MAE – GERI – CHUDAN                                     GEDAN – BARAI / GYAKU – ZUKI

YOKO – GERI – KEKOMI – CHUDAN              SOTO – UKE / GYAKU-ZUKI

MAWASHI – GERI – CHUDAN                          UCHI – UKE/KIZAMI – ZUKI / GYAKU –

                                                                                  ZUKI

 

Ocena systemem chorągiewkowym.

 

            Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup J, L, ze względu na małą ilość startujących.

 

 

 

 

 

 

 

            Grupa Ł: 18 i starsi lat (ur. 1994 i starsi.) stopień zaawansowania od 3 kyu

 

            kata indywidualne

            - kobiety

            - mężczyźni

Eliminacje, półfinały i finały kata Tokui Kata z listy kata Karate Shotokan NSKF, ocena systemem punktowym.

 

            kumite indywidualne

            - kobiety

            - mężczyźni

            Eliminacje, półfinały i finały Shobu Ippon.

 

            Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grup K, Ł, ze względu na małą ilość startujących.

 

 

KONKURENCJE  ZESPOŁOWE ŁĄCZONE

WG GRUP WIEKOWYCH

       

 

Kata zespołowe:

            - kobiet

            - mężczyzn

 

GR. I – Połączone kategorie wiekowe gr. A, B, D  (Tokui Kata).

GR. II - Połączone kategorie wiekowe gr. , C, E (Tokui Kata).

GR. III - Połączone kategorie wiekowe gr. F, H (Tokui Kata).

GR IV - Połączone kategorie wiekowe gr. G, I (Tokui Kata).

GR V - Połączone kategorie wiekowe gr. J, L (Tokui Kata).

GR VI - Połączone kategorie wiekowe gr. K, Ł (Tokui Kata).

 

A- 6-7 lat i młodsi ( ur. 2005r. i 2006r.)

B-8-9 lat i młodsi ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

C-8-9 lat i młodsi ( ur. 2003-2004r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

D-10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

E-10-11 lat (ur.2001-2002r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

F-12-13 lat (ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

G-12-13 lat (ur. ur. 1999-2000r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

H-14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania do 6 kyu

I-14-15 lat (ur. 1997-1998r.) stopień zaawansowania od 5 kyu

J-16 – 17 lat (ur. 1995 -1996r.) stopień zaawansowania do 5 kyu

            K-16 – 17 lat (ur. 1995 -1996r.) stopień zaawansowania od 4 kyu

L-18 i starsi lat (ur. 1994 i starsi.) stopień zaawansowania do 4 kyu

Ł-18 lat i starsi lat (ur. 1994 i starsi.) stopień zaawansowania od 3 kyu

 

KATA DRUŻYNOWE (bez aplikacji)– Każda z drużyn musi składać się z 3 zawodników lub zawodniczek. Jeden zawodnik bądź zawodniczka z teamu może być młodsza niż pozostali zawodnicy w danej kategorii wiekowej.

 

Ocena systemem punktowym.

 

Kumite zespołowe:

 

- kobiet

- mężczyzn

Grupy: K i L

Eliminacje, półfinały i finały Shobu Ippon.

 

 

Regulamin do pobrania:

 

Karta zgłoszeń do pobrania: